کوتاه نوشت

دست تقدیر

آرزو می کنم دستِ تقدیر از آستینِ عشق بیرون بیاید .

مهدی فرج الهی

سلوک وارونه

حاجیان حالا که از سعی و صفا برگشته‌اند
با وفا بودند و اکنون با صفا بر‌گشته‌اند

حج‌شان مقبول درگاه الهی بوده چون
تا خدا رفتند و حالا از خدا برگشته‌اند

منوچهر احترامی

هشدار

هر که دختر به خانه‌اش موجود
شوهرش داد باید او را زود

گر نداد او و روی دستش ماند
«بنده مسئول آن نخواهم بود»

محمدرضا عالی پیام (هالو)

خروس هوسباز آنفولانزای مرغی گرفت!

- خروس هوسباز آنفولانزای مرغی گرفت!
- با اینکه این انسان ها هستند که دنیا را ترک می کنند، مدعی هستند که دنیا بی وفا است.
- زن ها “خاله زنک بازی” در می آوررند و مردان “عمو مردک بازی‌!”
- چون گواهی نامه تیغ نداشت با ماشین صورتش را اصلاح می کرد!
- گاهی در انتخابات از شما می خواهند از بین مشتی ابله٬ اصلح را انتخاب کنید !
- ساز در دست انسان نابلد مثل زبان در دهان آدم لال است.

سامان فیروزی

شاهنامه آخرش “ه” است!

- مرا از سرش باز کرد چون تمایل نداشت به سری که درد نمی کند دستمال ببندد!
- شاهنامه آخرش “ه” است!
- عکس رادیولوژی هم شکستگی قلبم را نشان نداد.
- خون بهایم را از پشه ها مطالبه می کنم!
- مستی باده عشق به خماری بعدش نمی ارزد.
- بیشتر از سازمان تفکیک زباله٬گربه ها قدر زباله را می دانند!

سامان فیروزی