نقیضه

314.jpgما را چه که باغ لاله دارد؟
ما را چه که خسته ناله دارد؟

***

ما را چــــه به منصــــب اداری
ما را چه به فن پاچـــه خاری!

ما را چه به حوزه سیاســــت
ما را چه به شغل خر سواری!

ما را چه که زندگی قشنگ است
از جنـگ بگو خــــبر چه داری؟!

ما را چه به نفت و گاز و غیره...
ماییــــم و غمِ خـــوشِ نداری!

شد لذت نشئـــگی شـــما را
شد حاصل ما ولی خـــماری!

ما را ز چه رو به شـــادمانی،
ای چرخ فلک نمـــی گذاری؟!

" دادیـــــم برای ده عــــدد نان
شش تا صدی و سه تا هزاری

آن چیز که خورده ایم یک عمر
نان بوده؟ نه! آجر فشــــاری!"

نان قیمت جان شده ست؟ بگذر
باید برســم به اصــــل کاری....

یارانـــــه کــــــند مرا چـــو یاران
ازخـــــانه و زندگـــــی فـــراری

" مُردیــــــم کنـــــار کاخ مَردم
با حســـــرت خانه ای اجاری"

لیمو و انار و ســــیب ممنوع
با خربزه ات بخــــور خــیاری!

" با این هـمه دختر دم بخت
بشتاب برای خواسـتگاری!"

یک لحظه بیا و طالبان شو
با بوسه داغ و انتـــــحاری!

" با این سر و شکل مثل بلبل
با نغمــــــه ی بهتر از قناری،

ارشــــــاد ندادمان مــــــجوز
تا عرضه کنیــم یک نواری!"

اه اه به نوای عنـــــدلیبــان!
بَه بَه بهِ صدای افتــخاری!

از سعدی و دیگران مزن دم!
تا هســـت حمید سبـزواری!

***

انگشت نکن به هرچه سوراخ!
شاید که درآن خزیــــده ماری!

"از بی ادبان ادب بـــــــیامـوز
ای بچه ی لوس ته تغـــاری!

***

با این که نگفته ها زیاد است...
پیش آمده کار اضــــطراری....

شرمــــنده ام از تمام حضار
باید بروم ســـــر قراری...!!

پی نوشت:
۱-بیت نخست متعلق به مرحوم ادیب الممالک فراهانی است!
۲-ابیات داخل گیومه نیز متعلق به شاعر دوست داشتنی فخرالدین زارعی است.

راشد انصاری

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید