كار نيك !

1874.jpgگفت: آقاي هاشمي در بيانيه انتخاباتي خود وعده داده است که مي خواهد کشور را به شرايط 8 ساله دوران رياست جمهوري خود برگرداند!
گفتم: اين که «عقب گرد» و «ارتجاع» است... ايشان وعده پيشرفت داده بود!

گفت: مي گويد مردم از آن دوران خاطرات خوشي دارند!
گفتم: اگر از آن دوران خاطرات خوشي داشتند که از لج آن 8 سال با 20 ميليون راي به سراغ خاتمي نمي رفتند.

گفت: چه عرض کنم؟! مي خواهند دوباره مردم را گرفتار آن روزها کنند.
گفتم: مادري به فرزندش نصيحت مي کرد که هر روز يک کار نيک انجام بدهد، مثلابه پيرزني که مي خواهد از خيابان رد شود، کمک کند. بعدازظهر پسرش با لباس پاره پوره به خانه آمد. مادر با تعجب گفت؛ اين چه وضعي است؟ و پسر گفت؛ نصيحت شما را عمل کردم و پيرزني را به آن طرف خيابان بردم. مادر پرسيد؛ پس چرا لباست پاره شده است و پسر گفت؛ آخه نمي خواست برود، به زور بردمش اونور خيابون!

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید