زودباور

888.jpgهر کســـی چیزی بــــگوید زود بــــاور می کند
دست کم چیزی که دارد سود باور می کنـــد!

فی المثل یخچال اگر می خواست اصلا شک نکن
"آزمایـــش" را بگـــو kenwood باور می کنـــد!

یا اگر گفتی به زودی ریشه ی ظلم و ســــتم،
می شـــود از بیخ و بن نابود! باور می کــــــند

فرق جنــــس ماده و نر را نمی داند ، ولــــی
نـــام دخـــتر را بگـــو داوود بــــاور می کـــــند

طفلکی از بس که خوب و سر به راه و ساده است
هر چه را مقبـــول یا مردود ، باور می کـــــند

شب خودم دیدم که مردی می رود در خانه اش
همسرش گفتا ولی "جن" بود...! باور می کند

بارها گفتـــم که ای خنــــگ خــدا باور مکـــــن
جن و آل و هر چه نامشـــهود! باور می کــــند

بندری باشـــی خودت را اهل تهران جا کــنی
یا بگـــــویی اهــل گرمـــارود ، باور می کـــــند

بر همیـن منوال اگــر گفتـــند اهل اصفــــهان،
دست و دلبازند و اهل جود ، باور می کـــند!

تا بگــویی کـــاروان زندگـــی بـــی ســــاربان
رفته تا ســــرمنزل مقصـــود ، باور می کــــند

گر که پنهان باده می نوشد فقط از سادگی است
آن چه می گویند چنگ و عود، باور می کند(2)

او جناح راست یا چپ را نمی داند کجاســت
هر که هر فرمایشی فرمود ، باور می کــــند

گرچه او حتی به چشـم خود ندارد اعتــــماد
هر چه می گوید عمو "محمود" باور می کند!

یا اگـــر شخصی بگوید طبـق قانون جـــدیــد
روز روشن می شوی مفقود ، باور می کــند!

نفت و گاز و معدن ما را که می بیند ، ولــی
بازهم این قحطی و کمبود... باور می کـــند!

شاعر و سیگار و افیون ، هر سه همزاد همند
شـــعر را تنــــها به ضرب دود باور می کــــند

قافیه تنــگ است! ناچـــارم بگویم دوســـتان
دوستی دارم که خیلی good باور می کند!

پانوشت:
1باهمکاری فخرالدین زارعی-مرودشت
2دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند
پنهان خورید باده که تعزیر می کنند

راشد انصاری

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید