کوتاه نوشت

كژتابي

روزنامه‌اي نوشته بود، شكنجه انگليسي‌ها در عراق. ما نفهميديم انگليسي‌ها در عراق شكنجه داده‌اند، يا شكنجه شده‌اند!

كمال‌تعجب

فرهنگ جديد

كتابي ديديم به نام «فرهنگ و بهداشت آبريزگاه». اين كتاب كه روي جلدش عكس يك آفتابه چاپ شده، از اول تا آخرش درباره توالت و آداب توالت رفتن است. باز هم بگوييد وزارت ارشاد به كتابهاي بودار اجازه چاپ نمي‌دهد.

كمال‌تعجب

روي جلد

روي جلد بعضي از كتابها به قدري زيبا چاپ مي‌شود كه آدم كتاب را به خاطر آن مي‌خرد. بعد وقتي آن را مي‌خواند مي‌بيند چيزي ندارد. به ناشران پيشنهاد مي‌شود اين روي جلدها را جداگانه چاپ كنند تا مردم ناچار نشوند خود كتاب را هم بخرند.

كمال‌تعجب

تغذيه

اگر خرابكاران و اشرار و اراذل و اوباش و جنايتكاران و تبهكاران نبودند، خبرگزاريها چگونه تغذيه مي‌كردند؟

كمال‌تعجب

سيگاروف

روزنامه‌ها نوشته بودند: دستگيري سيگاروف سارق در كرج.
-‌لابد تا حالا چپقش را كشيده‌اند.

كمال‌تعجب