هنر دینی

شیطان در سینمای خانوادگی

1983.jpgبر کسی پوشیده نیست که در قرن حاضر گرایش به دین خواهی و معنویت مجددا در میان جوامع غربی به خصوص نسل جوان روبه گسترش است شاید همین رشد روز افزون دین خواهی در میان مردم سبب شده است که سینما و تلویزیون نگاه ویژه ای درست مقابل موج انبوه جستجوگران دین به این مقوله داشته باشد .

نقش حوزه در فضای سایبر

1814.jpgآنچه امروز در بسیاری از محافل علمی مورد توجه خواص قرار گرفته است و مورد تاکید فراوان است صحنه تقابل سایبری دولت ها و فرهنگ هاست به گونه ای که بسیاری از ابر قدرت ها بودجه کلانی را به این موضوع اختصاص داده اند جنگ سایبری در فضای نت و شبکه های ماهواره ای از موارد شیوع آن است

فرهنگ سازی و بهره گیری از فضای مجازی

1789.jpgفرهنگ سازی سنگ بنای هر تغییر در جامعه و به عنوان یک ضرورت غیر قابل انکار مطرح خواهد بود اما به معنای واقعی فرهنگ سازی یعنی چه ؟ و مصداق های مبنی در فضای مجازی چه خواهد بود دراین مقاله به موضوع فرهنگ سازی و جایگاه آن در استفاده و بهره برداری درست از فضای مجازی خواهیم پرداخت.

آرگو

1788.jpgدر ابتدا باید اجمالا تحولات زيادی را که در زمينه ارتباطات رسانه‌اي بوجود آمده را با دقت بررسی کنیم. با گسترش شبکه‌هاي ماهواره‌اي و تسهیل دسترسي صاحبان رسانه‌ها به مخاطبان، اطلاعات بسیاری به راحتی در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

گردباد فرهنگی

1755.jpgرسانه ای به نام سینما می تواند بیانگر یک تفکر یا توصیف دهنده و مروج جریانی و حتی تولید یک رویکرد خاص در سطح اجتماع باشد امروزه سینمای ایران دچار گردبادی شده است که شئونات دینی را در برگرفته است سینمای ایران مطمینا فاسد نیست اما بیماری در آن رسوخ کرده است سینمایی که در آن به ترویج مد های فانتزی پرداخته شده است