لطیفه و پيامک

نماز ميت

از منافقي پرسيدند؛ تو كه به نماز اعتقادي نداري چگونه به خواندن آن تظاهر مي كني؟ در جواب گفت؛ فقط در نماز ميت شركت مي كنم، چون كه اولاً؛ نياز به وضو ندارد، ثانياً؛ با كفش هم مي شود خواند، ثالثاً؛ بعد از پايان نماز ناهار هم مي دهند!

شباهت

شباهت برنامه انرژي هسته‌اي با كرايه تاكسي آن است كه جلو پيشرفت هيچ‌كدام را نمي‌توان گرفت!

ماهي‌مركب

حروف والي!

-‌ باباجان، حروف والي چه حروفي هستند؟
-‌ جان بابا، آنهايي هستند كه نوشته مي‌شوند اما خوانده نمي‌شوند.
-‌ مثل چي؟
-‌ مثل جوانان، فارغ‌التحصيلان، كارمندان، آسيب‌پذيران....!

محبي

اتوبوس واحد

-‌ مديرعامل شركت واحد اعلام كرد نرخ بليت اتوبوسراني به دليل افزايش كيفيت خدمات به مسافران گران مي‌شود، به نظر شما اتوبوسي كه ۵۰ تا صندلي دارد ولي ۲۰۰ نفر از ميله‌هايش آويزانند چه جوري مي‌خواهند كيفيتش را افزايش دهند؟
-‌ احتمالاً با حذف آن ۵۰ تا صندلي.