صفحه ویژه

فن شریف

2291.jpgنذر کردم بروم خوب گم و گور شوم / یک دهه از جلوی چشم خودم دور شوم / بروم جانب تفتیده ترین تاکستان / مست از جذبه هفتاد و دو انگور شوم / جام حیرت بزنم مست علی مست شوم / چای هیئت بخورم نور علی نور شوم

مرثیه

2290.jpgرسم است هر که داغ جوان دید ، دوستان / رأفت برند حالت آن داغ دیده را / یک دوست زیر بازوی او گیرد از وفا / وان یک زچهره پاک کند اشک دیده را / آن دیگری بر او بفشاند گلاب و شهد / تا تقویت کند دل محنت چشیده را

نشان محبت در وفاداری

2287.jpgآقای من! جامه سیاهی که از امروز به تن می‌کنم و در میان دوستداران تو حاضر می‌شوم، همان دود آه جانسوزی است که خانه دل در اندوه تو دارد. به همه هستی و به همه وجود این عالم سوگند که تنها اشک دیدگانم در خانه چشم نشان از عشق و محبت و وفاداری به تو ندارد که جامه سیاه نشان عزاداری من است، نشان دلدادگی به تو و عاشورا و کربلا می‌دانم.

آخرین نامه

2286.jpgاین آخرین نامه است که به دست مبارک حسین بن علی می‌رسد؛ نامه‌ای بعد از ارسال آن همه نامه از سوی مردمان کوفه؛ مردمی که شنیده‌اند امام به مکه رسیده و از بیعت با یزید امتناع کرده است؛ خبری که بعد از هلاکت معاویه، جمعیتی از اهالی کوفه را در خانه سلیمان بن صرد خزاعی به پای خطبه سلیمان می‌کشد تا در یاری حسین بن علی دست بیعت دهند،

گریه برای برادر

2285.jpgحسین من! اینجا همان سرزمین کربلاست، هر چند نام‌های دیگری داشته باشد. مثل غاضریه، نینوا، ماریه و... همان سرزمینی که پیامبر خاتم درباره‌اش فرمود: این سرزمین بارانداز، قتلگاه و مدفن شما خواهد شد.