صفحه ویژه

نوار خون

2706.jpgجای گلوله بر تن دیوار مانده است / داغ تو باز بر دل اخبار مانده است / میخواهم از تو شعر بگویم که از غمت / باری به روی شانه خودکار مانده است / ای بمب! کودکی‌ست در این سو که تا سحر / از ترس انفجار تو بیدار مانده است

فرق خورشید

2693.jpgوقت پرواز آسمان شده بود / گوئیا آخر جهان شده بود / کعبه می‌رفت در دل محراب / لحظه گریه اذان شده بود / کوفه لبریز از مصیبت بود / باد در کوچه نوحه‌خوان شده بود

نعمت ولایت

2608.jpgدر آسمان نگاهش بهشت منزل داشت / بهشت روشنی از آن همه فضائل داشت / شکوه و هیبت و حسن و ملاحتش بی‌مثل / عجب جمال و جلالی در آن شمایل داشت / نگاه روشن او، آیه‌های «والفجر» و / لبش ترنم «یا ایها‌المزمل» داشت

شرف دنیا و آخرت

2596.jpgاز ما نیست کسی که هر روز حساب خود را نکند، پس اگر کار نیکی کرده است از خدا زیادی آن را بخواهد و اگر بدی کرده، از خدا طلب آمرزش کرده و توبه کند.

زیباتر از زیبایی

2559.jpgنارضایتی پدر و مادر، کمی روزی را به دنبال دارد و آدمی را به ذلت می‌کشاند.