صفحه ویژه

باغ شب من

2879.jpgبگذار که این باغ، درش گم شده باشد / گل‌های تَرَش، برگ و بَرَش گم شده باشد / جز چشم به راهی به چه دل خوش کند این باغ؟ / گر قاصدک نامه برش گم شده باشد / باغ شب من کاش درش بسته بماند / ای کاش کلید سحرش گم شده باشد

بماند بقیه‌اش...

2880.jpgکوتاه کن کلام... بماند بقیه‌اش / مرده است احترام... بماند بقیه‌اش / از تیرهای حرمله یک تیر مانده بود / آن هم نشد حرام... بماند بقیه‌اش / هر کس که زخمی از علی و ذوالفقار داشت / آمد به انتقام... بماند بقیه‌اش

به روی شانه طوفان

2876.jpgنشسته سایه‌ای از آفتاب بر رویش / به روی شانه طوفان رهاست گیسویش / ز دوردست، سواران دوباره می‌آیند / که بگذرند به اسبان خویش از رویش / کجاست یوسف مجروح پیرهن چاکم / که باد از دل صحرا می‌آورد بویش

عاشقانه يا عاقلانه

2873.jpgهمه كارهاى امام حسين (ع) در روز عاشورا عاشقانه بود نه عاقلانه، آيا اين بدان معنا است كه كارهاى آن حضرت مخالف عقل بود؟

بشنو از نى كارش چه بد؟

2875.jpgبارد چه؟ خون! كه؟ ديده، چه سان؟ روز و شب! چرا؟ / از غم، كدام غم؟ غم سلطان كربلا! / نامش چه بد؟ حسين! ز نسل كه؟ از على! / مامش كه بود؟ فاطمه! جدش كه؟ مصطفى‏ / چون شد؟ شهيد شد! به كجا؟ دشت ماريه‏ / كى؟ عاشر محرّم! پنهان؟ نه، بر ملا