صفحه ویژه

ناقه صالح

naqat.jpgپسر جوان از بيابان اطراف سامرا، به خانه بازگشته بود. پدر از مراسم عيد فطر در حضور متوكل، خليفه عباسي سؤال كرد. جوان با تاسف گفت؛ به دستور متوكل، بسياري از بني هاشم را با پاي برهنه به مراسم آورده بودند. پدر از علي بن محمد(ع) - امام هادي عليه السلام- پرسيد و اين كه آيا ايشان را هم آورده بودند. پسر پاسخ مثبت داد و گفت؛ آن حضرت را در نهايت سختي به ميانه ميدان آورده بودند.

مرثيه‌اي براي بانوي بزرگوار، زهراي مرضيه (س)

304.jpgدر بيان عظمت و شكوه صديقه طاهره فاطمه‌زهرا(س)‌ سخن بي‌شمار آمده و هر كس به نوعي از درياي بيكران فرزند پيامبر اسلام(ص)‌ نشاني به دست مي‌دهد. آمده است كه وجود مبارك آن حضرت در ازل از نور خدايي خلق شده تا آنجا كه روشني زمين و آسمان را از طلوع آن يگانه بانوي عالم دانسته‌اند.

روضه زهرا (س)

303.jpgزهراي ما(س)، آن روزها، بعد از رحلت رسول خدا(ص) و پيش از آنكه، خود نيز چشم از جهان فرو بندد و در جوار قرب الهي به پدر چشم انتظار خويش بپيوندد، بارها كوچه هاي مدينه را كاويده بود و به ديدن برخي از «خواص» رفته بود، فاطمه(س) با دلواپسي سفارش هاي رسول خدا(ص) را به آنان گوشزد كرده بود و عهدي كه با خدا بسته و اكنون بي محابا شكسته بودند را يادآور شده بود.