شعر طنز

اسکار فیس بوک

3052.jpgزندگی ما شده خاله بازی / گیر افتادیم تو دنیای مجازی / گیر افتادیم و خودمونو باختیم / چه دنیای عجیب غریبی ساختیم / کی واسه عشقش نامه می نویسه / چشم کی هر شب از جدایی خیسه

لایک

3049.jpgشرط حیات ما لایك / زنده شویم با لایك / فلسفه‌ی وجود است / بود و نبود ما لایك / غایت زندگانی است / چند هزارتا لایك / عامل اتّحاد است / بین من و شما لایك

جان شیرین خوش است

3046.jpgیکی را که در بند بینی پسر / برایش کمی میوه و گل ببر / یکی را که در بند بینی صبور / به زودی بیفتی به پایش چو مور / یکی را که در بند بینی بخواب / که فردا برآید بلند آفتاب

الکره!

3043.jpgبه قصد قربت و خدمت به اسلام / چپاندی خویش را در فرم اعزام؟! / پسر جان! جبهه جای بچّه‌ها نیست / خدایی قصدت از این کارها چیست؟ / تفنگ و تیر و ترکش دارد آنجا / عزیزم! دشمن، ارتش دارد آنجا

آقازاده

3042.jpgمی‌کند بی‌پدری را پدر آقازاده! / ای سه نقطه پدرانِ پسر آقازاده! / پسران هر که که باشند، پدر می‌خواهند / کِی شود بی‌پدری، بی پدر آقازاده؟! / «آسمان بار امانت نتوانست کشید» / گفت: انداخت مرا از کمر آقازاده!