شعر طنز

مشکلات آخر سال کارمند

3072.jpgوقتی که بهمن میره اسفند میاد / هی نفس مرد خونه بند میاد / یادش میاد که ماه آخرینه / اسفند بره بهار به جاش میشینه / باید باشه فکر خونه تکونی / با زحمتش پیر بشه تو جوونی

من از یار بدم می‌آید!

3071.jpgیار از بنده، من از یار بدم می‌آید / یعنی از عامل آزار بدم می‌آید / البته اولش از یار خوشم می‌آمد / چند وقتی‌ست که از یار بدم می‌آید / یار! ای عامل خالی شدنِ جیب از پول / با تو از کوچه و بازار بدم می‌آید

استاد حق التدریسی

3066.jpgبیا ای بچه‌ی همواره شاکی / تو را گویم حدیثِ سوزناکی / حدیث اوستاد حقّ تدریس / که عمرش را به دانش داده تخصیص / هم‌او که وضع و اوضاعش خراب است / دل سنگ از برای او کباب است

این‌جا چرا؟

3065.jpgآمدی جانم به قربانت، ولی این‌جا چرا / در محل کار ما را می‌کنی رسوا چرا / خوب من، محبوب من، گفتم همان پایین بمان / حرف من را کج شنیدی، آمدی بالا چرا / آمدی، در مقدمت شور قیامت شد به‌پا / می‌زنی در را، بزن، آخر ولی با پا چرا

پشت سر

3060.jpgمی زند حرف دلش را پشت سر / آدم خوبی ست! اما پشت سر ، / می شود وحشی و بی فرهنگ و بد / می کند تغییر درجا! پشت سر / رو به رو هرگز نخواهد شد تمام / مشکلاتش می رسد تا … پشت سر