شعر طنز

افتخار آفرینان

3082.jpgکل بازیکنان‌مان خوبند / پیش مردم عزیز و محبوبند / گرچه هی فرت و فرت باخته‌اند / در عوض بر حریف تاخته‌اند! / پس نگویید کارشان بد بود / پاس‌های فرارشان بد بود

تحصیلات عالی، مغز خالی!

3081.jpgهم‌کلاسیت درس خواند فقط / علم را توی سر چپاند فقط / روز و شب درس خواند و فول نشد / این همه زور زد قبول نشد! / پس تو هم غیرِ طنزِ رشدِ جوان! / بیخودی این همه کتاب نخوان

عشق مُرده

3079.jpgمُرده هم بی گمان دلی دارد / مثلِ ما « زید » خوشگلی دارد / در کنارِ پری وَشان در قبر / هر شب جمعه محفلی دارد / با « شهین » و « مَهینِ » آن دنیا / روز و شب عیش کاملی دارد

عادتهای بد

3075.jpgما به مسمومیّت افکار، عادت کرده ایم / ما به حرف زشت در گفتار، عادت کرده ایم / این مکان مردها و آن مکان بانوان / ما به حایل بودن دیوار، عادت کرده ایم / می گذاریم آخر هر جمله « بی معنی »، چرا؟ / چون به صحبت های معنادار، عادت کرده ایم

در نکوهش پول

3074.jpgباز نرخ دلار بالا پایینه / هی پا می‌شه نرخا هی می‌شینه / باز دستای پشت پرده بُرده / ارز از تو خزانه و خزینه / رسوا شده دستِ پشتِ پرده / اسمش توی لیستِ مجرمینه