شعر طنز

سیزده‌به‌در

3235.jpgسیزده‌ات به در / جنگل بی تبر / محکم و ظریف / تحریما دمر / سال پیش رو / شاد و پرثمر / ثروتت قدِ / امیر قطر / کسی نباشه / مریض و پکر / همه داروها / بکنن اثر / در سطح جهان / نباشه تشر

بایدها و نبایدها!

3236.jpgبه فکر کار باید باشد و نیست / دلش با یار باید باشد و نیست / اگرچه شاعر خوبی‌ست، جیبش / پر از سیگار باید باشد و نیست! / به دوشش کاور تار است اما / درونش تار باید باشد و نیست!

باید بزنی!

3216.jpgیا غصّه ز دل کنار باید بزنی / یا طعنه به روزگار باید بزنی / هرگز گله ای نباید از ما بکنی / از دست خودت هوار باید بزنی / من تنبک و نی اگر زدم عیبی نیست / اما تو فقط سه تار باید بزنی !

نقش بر آب!

3214.jpgدو سالی می گذشت از ازدواجم / که دیدم مثل سابق هاج و واجم! / و دخلم اندک و خرجم زیاد است / و جیبم تنگ و سوراخش گشاد است / شبی پیش عیال خود نشستم / به او گفتم: « به فکر پول هستم!

یادش گرامی باد!

3208.jpgهر سال می رفتم سفر، یادش گرامی باد / با یک حقوق مختصر، یادش گرامی باد / با بچه های عمّه ام تا یک ـ دو سال پیش / هر هفته می رفتم ددر، یادش گرامی باد / غیر از کمی نان و نمک در سفره ی ما بود / گاهی غذاهای دگر، یادش گرامی باد