شعر طنز

تنبلی

3266.jpgچند خط حرفِ دوستانه زدیم / سرِ موضوع شعر چانه زدیم / هم جناب مدیر راضی شد / هم دلِ سردبیر راضی شد / داشت شعرم پیامِ اخلاقی / ای عزیزان! بقایتان باقی!

رباعیات بهاری

3264.jpg«سرسبزترین بهار تقدیم تو باد» / یک عالمه یونجه‌زار تقدیم تو باد / امسال بزک! اگر نمیری شاید / هم کمبزه هم خیار تقدیم تو باد

دهاتی ام

3257.jpg« ساده بگم ساده بگم ، دهاتی ام دهاتی ام » / اما نه اون نسلِ قدیم ، نسلِ روغن نباتی ام ! / از وقتی نِت اومد تو دهِ ، روحیه ها عوض شدن / بحران شخصیت که نه ! درگیر بی ثباتی ام ! / مانند آب و روغن ِ ماشینِ مَش مندلی ام / دَس رو دلم نذار که من امشب یه خورده قاطی ام !

شعر خوشحال!!

3245.jpgیکنفر وقتِ کار، می خندید / از غم روزگار می خندید / گریه می کرد مَرد بی مایه / مرد سرمایه دار می خندید / خواب دیدم که بعدِ تدفینم / همسرم بر مزار می خندید!

چرا اینگونه ایم؟؟

3247_0.jpgخداوندا چرا این گونه شادیم؟ / مخالف با اصول حزب بادیم؟ / چرا این قدر با تدبیر هستیم؟ / چرا ما از خوشی ها سیر هستیم؟ / امید ما چرا این قدر بالاست؟ / سبدهامان پر از انبوه کالاست؟