دوبیتی و رباعی

عیدی خالو!

نوروز رسید و من سفر خواهم رفت
در نیمه ی شب یا که سحر خواهم رفت

از جاده ی پشت خانه ام مثل فشنگ،
مهمان که رسید بنده در خواهم رفت!

راشد انصاری

زیاد است

هلو،قیصی،رطب،انبه،زیاد است
به نسبت مرد ِبی جنبه زیاد است

به جز این ها ،برای سر بریدن
درین کشور عجب پنبه زیاد است!

راشد انصاری

تدبیر و امید!

انسان همه جا امید لازم دارد
تدبیرِ کمی جدید لازم دارد

یوسف نشدی وگرنه می‎فهمیدی
در قفل شود، کلید لازم دارد!

روح‌الله احمدی

کلید

نه سروی ،نه سپیداری، نه بیدی
نه موسیقی ، نه اشعار جدیدی

نشستم پشت در، بی حال و خسته
خدایا مرحمت فرما کلیدی!

راشد انصاری

براعت استهلال!

رفتم سر بام و چونکه رخ کرد هلال
دل گفت:«تنت چو او بگردد امسال!»

(در اول قصه، آخرش را دیده‌ست
احسنت بر این «براعت استهلال»!)

سعید سلیمان‌پور