خنده حلال

انتقاد بجا

979.jpg پدر و مادرها يك بُعدى كار مى‏كنند مثلاً ما را براى نماز بيدار مى‏كنند اما وقتى مى‏خواهيم حرف حقى را بزنيم مى‏گويد تو حرف نزن وقتى بزرگها نشسته‏اند بچه كه حرف نمى‏زند اِه! شما چطور نماز را امر مى‏كنى اما حرف حق زدن را نهى مى‏كنى؟ تو چرا نصف آيه را گرفته‏اى و نصف ديگر آنرا . . .

احساس مسئولیت

979.jpgگروهى از جوانان برنامه‏اى ريختند براى خانواده‏هايى كه محروم و مستضعف هستند من هم يكوقت با آنها رفتم و يك خانه‏اى رفتيم و ديديم كه بچه‏ها روى مقوا نشسته‏اند حتى زيلو و موكت هم ندارند من يك خورده ناراحت شدم رفقايى كه با من بودند گفتند ناراحتى ندارد اين خوب است از اينها بدتر هم داريم.

دنیا

979.jpgاصولاً دنيا پهلوى بعضى ممكن است سفره‏اى باشد . دنيا پهلوى بعضى ممكن است خوابگاهى باشد . دنيا پهلوى بعضى ممكن است عشرتكده‏اى باشد، لذت خانه‏اى باشد . در بينش الهى دنيا چيست؟