خنده حلال

فطری بودن دستورات اسلام

843.jpgهر دستورى در اسلام هست يك ريشه‏‌هاى فطرى و طبيعى در ما هست.
يك مثالى بزنم، يك بچه كوچولو، چقدر آدم دوستش دارد نه بلد است حرف بزند و نه بلد است راه برود گاهى بچه كوچولو يك شيرينى‏‌هايى دارد كه بزرگ ندارد،

دید الهی

837.jpgهواپيما قبل از آنی كه روى زمين بنشيند مهماندار آن اعلام می‌‏كند كه چند دقيقه ديگر به فرودگاه می‌‏نشينيم دماى هواى آنجا چقدر است قبلاً به ما می‌گويد كه دماى هواى آنجا چقدر است تا ما بفهميم چه لباسى بپوشيم اگر هوا سرد است توى هواپيما بلوز و چيزى داريم بپوشيم .

ارزش انسان

838.jpgخونه که می‌خواهند بخرند كسى را می‌برند كه خانه را به او نشان بدهند كه بخرد وقتى وارد شد می‌بيند كه توى اين اتاق چراغ و يخچال هست می‌فهمد كه آشپزخانه است اگر ديد كه كتاب و ميز بود می‌گويد اينجا كتابخانه اگر هم مبلمان و پشتى بود می‌گويد اينجا اتاق پذيرايى است.

دستورات الهی

839.jpgنواب صفوى مى‏فرمود شما يك كالايى را كه مى‏خرى يك دفترچه هم توى آن هست اين دفترچه اول شكل اين كالا را كشيده بعد هم گفته كه چه جورى از اين كالا استفاده كنيم.

احترام به زیر دست

979.jpgبراى استفاده از معدن چند تا راه هست اول كشف معدن هست بعد معدن را استخراج مى‏كنند بعد قطعات را مى‏سازند بعد اين قطعات را به هم پيوند مى‏دهند بعد به اين قطعات پيوند زده شده را جهت مى‏دهند بعد هم يك ناظر و متخصص براى آن درست مى‏كنند، دين چه مى‏كند؟