خنده حلال

لطفا پول هدیه را بدهید

1928.jpgروزی پیامبر اکرم (ص) با اصحاب در مسجد نشسته بودند که شخصی وارد شد و عرض کرد یا رسول الله هدیه ای برای شما آورده‌ام. همین که آن را تقدیم کرد. حضرت متوجه شدند که عسل است. ایشان با انگشت مقداری از عسل را میل کردند.

هسته خرما

1927.jpgروزی پیامبر اکرم (ص) و امیرالمومنین (ع) در مجلسی نشسته بودند و خرما می‌خوردند. پیامبر هسته های خرما را مقابل امام علی (ع) می‌گذاشتند؛ به گونه ای که اگر کسی وارد می‌شد فکر می‌کرد همه خرماها را ایشان خورده.

شوخی با پیرزن

1926.jpgیک روز رسول خدا به پیرزنی فرمودند چرا اینقدر برای رفتن به بهشت تلاش میکنی؟ مگر نمیدانی که پیرزن‌ها به بهشت نمی‌روند؟ پیر زن ناراحت شد و گفت یعنی من هرگز به بهشت نمی‌روم؟!

دستگیره

1881.jpgیک روز در منزل دیدم خانم دستگیره‌هایی دوخته که با آن ظروف داغ غذا را برمی‌دارند تا دست آدم نسوزد. آنها را برداشتم و به جلسه درس بردم. وقتی خواستم به کسی جایزه بدهم، به او گفتم یکی از این 3 جایزه را انتخاب کن:

طبیعی بودن دستورات اسلام

844.jpgمعيارهاى اسلام را حساب كنيد همه‏‌اش طبيعى است آب كُر را وقتى می‌خواهد بگويد، مى‌گويد سه وجب و نيم در سه وجب و نيم در سه وجب و نيم، هر شخصى با خودش وجب دارد كه اندازه بگيرد.